Hej! Jag heter Stina S. Lundin och är en av LIMBIDO’s två grundare. Jag är genushistoriker och min normkritiska kompetens är riktad mot normer om sexualitet, könskonstruktioner, identitet och funktionalitet. För LIMBIDO kompetensutvecklar jag arbets- och studieplatser genom utbildning, föreläsningar, workshops, och konsulttjänster.

Stina S. Lundin

Jag har en masterexamen i historiska studier vid Stockholms universitet, med särskilt fokus på genushistoria. Min egen forskning, examensarbetet  ”Ut ur bastun, grabbar!” är en normkritisk analys av Bastuklubbslagen och sexualitetsnormer under 1980-talet. Publikationen finns i fulltext på svenska i DiVA eller som summering på engelska (English summary). Jag ger bland annat föreläsningen ”Nu, alltid och överallt” som handlar om min egen historieforskning.

Tidigare har jag arbetat med dokumentgranskningar av likabehandlingsplaner, policys och andra styrdokument, intervjuer och textproduktion som projektledare samt som projektutvecklare för normkritiska nationella projekt inom utbildningssektorn. Ett projekt är ”Avslöja heteronormen!”, ett projekt om cis- och heteronormer i utbildningsverksamheter, där jag även var redaktör och en av författarna till slutrapporten.

Föreläsningen ”Nu alltid och överallt: en queerhistorisk tolkning” handlar om hur queer historia skapas och om mina forskningsresultat om stiftandet av Bastuklubbslagen, normbildning, dess funktion och konsekvenser under 1980-talet.

Föreläsning med och av Stina S. Lundin

Kontakta mig på:
stina.stromberg.lundin@limbido.se

linkedin-logo.