limbido på pride


 

Vi på LIMBIDO erbjuder föreläsningar och workshops till pridefestivaler eller liknande event. Bland annat håller vi föreläsningen/workshopen ”Heteropride – en utopisk tankeresa”. Läs mer om denna och våra andra aktiviteter här nedan.
Elise Strömberg Lundin är inriktad på frågor som rör teologi och etik, områden inom vilken hon har sin utbildning. Med queera och normkritiska perspektiv undersöker Elise olika etiska och teologiska begrepp och värderingar. Under årets prider föreläser Elise särskilt om queer tro, teologi och etik.

En föreläsning är ”Älska din väg till Gud” vilken behandlar kärleksbegreppet. Föreläsningen utmanar värderingar och teologier om den erotiska kärleken som underordnad den andliga. Kan erotisk kärlek vara en väg till Gud?

En annan föreläsning Elise ger är ”Tryggare kan ingen vara”. Är verkligen alla välkomna i kyrkan? Föreläsningen handlar om hur vi kan skapa trygga rum i en normativ kyrka. Hur påbörjar vi arbetet med att skapa trygga rum i en normativ miljö?

Föreläsningsexempel tema Queer
Titel: Älska din väg till Gud / Tryggare kan ingen vara

Tidsåtgång: 45 – 60 minuter
Föreläsare: Elise Strömberg Lundin, queerteolog och etiker

Kontakta Elise på: elise.stromberg.lundin@limbido.se
Stina S. Lundin är historiker med särskilt fokus på genushistoria och queera studier. Stina är normkritiker och forskar om normbrytarnas annars ofta osynliga historia. Under 2016 föreläser Stina särskilt om sin egen historieforskning ”Ut ur bastun, grabbar!” om normbrytarnas historia under 1980-talets aidshysteri.

Stinas forskning är unik i sitt slag, ämnet har aldrig studerats normkritiskt tidigare! Nu backar Stina oss tillbaka 30 år och belyser hur heteronormernas oemotsagda tolkningsföreträde lägrade den tidiga historien om aids. Vilka ideal bröt normbrytaren mot, och vad påverkade att icke-heterosexuella pekades ut som aids syndabockar? Vad var det egentligen som möjliggjorde att Bastuklubbslagen stiftades? Stina vänder upp och ner på historietolkningen och berättar om hur queerhistoria skapas, en historia som så ofta varit osynlig. Men faktum är ju, att normbrytaren alltid har funnits. Nu, alltid och överallt!

Föreläsningsexempel tema Queer
Titel: Nu, alltid och överallt! En queerhistorisk tolkning
Tidsåtgång: 45 – 60 minuter
Föreläsare: Stina S. Lundin, genushistoriker och queerteoretiker

Kontakta Stina på: stina.stromberg.lundin@limbido.se
WORKSHOP/FÖRELÄSNING

Workshop/föreläsning

En workshop full av fiktiva tankeexperiment som bygger på vår egen utopi, den dagen där de som vurmar för en heteropride får sin vilja igenom. Vi startar mitt i vår utopi, en värld där förtyckande normer mot HBTQIA-personer inte längre finns, en värld där heteropersoner får sin egen vecka. Hur ser den ut, vilka normer tillåts komma till att uttryck i en inhägnad som står under polisskydd? Från den utopin gör vi en resa stegvis tillbaka, vilka kamper var vi – queeraktivisterna, feministerna, antirasisterna, HBTQIA-aktivisterna, transaktivisterna – mm, tvungna att utkämpa? Vilka var våra segrar? Tillsammans gör vi en resa bort från utopin, genom de milstolpar som vi tagit, för att tillslut landa i dagens verklighet där det är vi som måste ha en vecka, dag eller helg under polisskydd för att kunna känna oss trygga och fria. När vi väl landat i vår verklighet har vi förhoppningsvis fått en bättre bild av hur det är nu, och varför pride tillhör OSS.

Workshop (kan ges som föreläsning)
Titel: Heteropride – en utopisk tankeresa!

Tidsåtgång: 90-120 min. (45-60 min.)
Föreläsare: Elise Strömberg Lundin & Stina S. Lundin
regnbågsflagga 4 ÖVRIGA FÖRELÄSNINGAR & WORKSHOPS
Föreläsning, workshop, eller kanske både och? Vi på LIMBIDO är målgruppsinriktade och formar vårt deltagandet utefter eventuella önskemål. Kanske har Er pride ett särskilt tema för året? Här nedan finns några av de teman vi arbetar utifrån. Samtliga teman är formbara och utgör grundläggande inriktningar.


Teman föreläsningar och workshops:

  • Tema Aktivism
  • Tema Normer och normkritik, särskilt cisnormer och heteronormer samt funktionsnormer.
  • Tema Genus och att skapa genusmedvetenhet
  • Tema Intersektionalitet och antidiskriminering
  • Tema Queer, se queerteologi resp. queerhistoria ovan.
    m.fl.

Kontakta oss via adresserna ovan eller på info@limbido.se för förfrågan eller mer information om vad vi kan bidra med till Er pride! Visste du att till prider och regnbågsfestivaler erbjuder LIMBIDO specialpris? Från 30% rabatt!!

Pride är stolthet! Vi som driver LIMBIDO har tidigare deltagit i och föreläst vid en hel del festivaler. Några är Stockholm Pride, Luleå Pride, Gotland Pride, Umeå Pride, West Pride, Norrköping Pride, Linköpings Regnbågsvecka och Växjö Pride.

Varmt välkomna med Er förfrågan!
Hälsar Elise  & Stina på LIMBIDO


Läs om våra andra tjänster >>>