Under 2014 föddes tanken hos oss att vår normkritiska kompetens skulle kunna användas till något gott. Vi har genom tidigare kunskaper och erfarenheter från normkritiska projekt funnit att vår kunskap kan förändra. Vår erfarenhet har visat oss hur normer om sexualitet, funktion, könsuppfattning, och könskonstruktion mm. florerar i vårt samhälle och på  arbetsplatser. Dessa normer skapar en arbetsmiljö där vissa människor med viss läggning, könsidentitet och funktion mm. har bättre förutsättningar än de som faller utanför normerna. Därför tog vi steget och startade LIMBIDO för att sprida normkritisk kompetens ut till företag, organisationer och myndigheter, för en inkluderande arbetsmiljö.

Hälsar Elise Strömberg Lundin & Stina S. Lundin


 


follow us on twitter


Gilla oss på

LIMBIDO på Facebook