KonsulttjänsterLIMBIDO arbetar med likabehandling och antidiskriminering genom tre normkritiska koncept. Våra konsulter sätter kunden i fokus och tjänsterna anpassas efter kundens särskilda behov och målsättning.


Språkgranskning

LIMBIDO erbjuder normkritisk språkgranskning och redigering av organisationens redan befintliga policys, likabehandlingsplaner eller liknande.
Granskningen sammanställs skriftligt i en rapport tillsammans med förslag på hur dokumenten kan förankras i organisationen.

Tillval: föreläsning och workshop.

Kundanpassad prissättning.


Policys och likabehandlingsplaner

Behöver er organisation upprätta eller utveckla en befintlig jämlikhets-/jämställdhetspolicy, likabehandlingsplan eller liknande dokument? LIMBIDO’s konsulter fördjupar sig i er organisations aktuella riktlinjer och utvecklar normkritiskt grundade dokument. Resultatet sammanställs i en rapport med förslag på hur arbetet för lika behandling kan förankras i organisationen.
Tillval: föreläsning och workshop.

Kundanpassad prissättning.


Likabehandling och organisation

Tjänsten innefattar en fördjupad analys av organisationens likabehandlingsarbete genom enkätundersökning och intervjuer via telefon eller möte med några nyckelpersoner.
Genom normkritisk metod granskar LIMBIDO’s konsulter organisationens jämlikhets- eller jämställdhetsdokument eller likabehandlingsplan, och utvecklar dessa som en del av organisationens arbete för allas lika behandling.
LIMBIDO’s konsulter upprättar en handlingsplan för åtgärder inför ett fortsatt normkritiskt likabehandlingsarbete, samt förankrar detta i organisationen genom föreläsning och workshop.

Kundanpassad prissättning.


Låter det intressant? Kontakta oss för att höra vad vi kan göra för just din arbetsplats! För vidare kontakt inför offert och/eller frågor, klicka dig vidare till våra kontaktuppgifter >>>