Cisnormativitet
Cisnormens grundantagande är att det endast finns två kön, kvinna och man, samt att alla människor sedan födseln tillhör ett av dessa två kön. Om en person sammanfaller med cisnormen kallas den för cisperson. Detta innebär kort sagt att personens könsidentitet och könsuppfattning sammanfaller med hens biologiska och juridiska kön.

Heteronormativitet
Heteronormer förutsätter att alla människor är heterosexuella. En heteronormativ person är heterosexuell och bär därmed den norm som av samhället bedöms fördelaktig för sexuell läggning. Av heteronormativa ideal förväntas män och kvinnor vara olika, maskulina respektive feminina, och attraheras av en partner från det motsatta könet. Heteronormer innehåller förväntningar om att alla människor är heterosexuella, samt föreställningar om att alla är monogama och eftersträvar tvåsamhet.

En väg bort från normer!
Att falla utanför dessa två normer kan medföra konsekvenser i form diskriminering, trakasserier och kränkningar, vilket skapar ständigt närvarande känslor av otrygghet, rädsla och oro inför att vara sig själv. Vi på LIMBIDO arbetar med att öka kunskapen om dessa normer och dess konsekvenser, samt belyser hur de kommer till uttryck och utverkas i en arbets- eller studiemiljö.

LIMBIDO utbildar om hetero- och cisnormers bildande, verkan och upprätthållande och erbjuder normkritiska konsulttjänster. För ett effektivt likabehandlings- och antidiskrimineringsarbete kan LIMBIDO hjälpa er organisation eller företag att verka för samtliga medarbetares lika behandling


Läs om våra tjänster >>>