Hej, jag heter Elise Strömberg Lundin och är den ena av LIMBIDO’s grundare! Jag är teolog och inriktad mot etik och den systematiska teologin. Mitt fokus är riktat mot normer och normbildning för bland annat könskonstruktion, tvåkönsmodellen, sexualitetsnormer, funktionsnormer med mera samt teologiska och etiska perspektiv på dessa.

LIMBIDO Elise Strömberg Lundin

För LIMBIDO ger jag föreläsningar, workshops och tar fram utbildningskoncept anpassade efter kundens behov. Jag arbetar som konsult med bland annat normkritiska granskningar och upprättande av jämlikhetspolicys, likabehandlingsdokument eller andra styrdokument.

Uppvuxen som jag är i ett hem där livets stora frågor alltid diskuterades var klivet till teologin och etiken inte långt. Genom att ifrågasätta religiösa och sekulära värderingar som vårt samhälle är byggt av med hjälp av feministisk teori och queerteori, har min insikt om normkritikens behov och verkan vuxit allt starkare. Mitt mål är att skapa inkluderande och trygga rum.


Jag har stor erfarenhet av att utbilda och föreläsa om normkritik och normbildning såväl inom religiösa organisationer som i samhället i övrigt. Jag har arbetat med normkritisk dokumentgranskning och textproduktion samt med nationella projekt som rör hetero- och cisnormer inom högre utbildning, bland annat är jag en av författarna till rapporten ”Avslöja heteronormen!”.
Jag har även arbetat som  projektutvecklare till större normkritiska projekt.


Välkommen att kontakta mig på:
elise.stromberg.lundin@limbido.se

linkedin-logo.