DISKRIMINERING
Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier med grund i diskrimineringsgrunderna. Bland dessa finns sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, funktionsnedsättning och kön*. Diskrimineringslagen förbjuder arbetsgivare och utbildningsanordnare att diskriminera sin personal, blivande personal, studenter eller potentiella studenter.

Trots lagen mot diskminering förekommer detta runt om på arbets- och studieplatser, ofta utan att vi är medvetna om det. För att säkerställa en trygg och inkluderande arbetsmiljö arbetar LIMBIDO för att inspirera, utbilda, och utmana företag, organisationer och myndigheter att vidta ett aktivt antidiskrimineringsarbete.


Antidiskriminering mindmap

VAD ÄR ANTIDISKRIMINERING?
Antidiskriminering är att aktivt arbeta förbyggande mot kränkningar, diskriminering och trakasserier genom ökad kompetens och inkluderande åtgärder. Att arbeta med antidiskriminering är att skaffa sig insikt och kunskap om de normer som leder till att människan utsätts för kränkningar och diskriminering.

Antidiskrimineringsarbete är att upprätta och vidmakthålla levande policy- och dokument för likabehandling som kan lägga grund för arbetet emot diskriminering. Antidiskriminering är ett fortlöpande arbete för likabehandling och ska säkerställa arbetsmiljön som trygg för alla som vistas inom den.


LIMBIDO hjälper er!
Vi på LIMBIDO hjälper ert företag, organisation eller myndighet att påbörja eller vidareutveckla arbetet mot diskriminering, kränkningar, sexuella trakasserier och trakasserier. Vår erfarenhet av granskning och utveckling av jämlikhets-/jämställdhetspolicys och likabehandlingsplaner, att utbilda inom normkritik och inspirera till förändring, hjälper Er att utforma ett aktivt antidiskrimineringsarbete.


Läs om våra tjänster >>>


*Diskrimineringslagen omfattar även diskrimineringsgrunderna etnicitet, religion eller annan trosuppfattning och ålder.