Välkommen till ossVi på LIMBIDO utbildar organisationer, företag och myndigheter om normkritik och antidiskriminering. LIMBIDO’s konsulter arbetar med att ge ett kunskapsmässigt stöd samt utforma och kompetensutveckla din arbets- eller studieplats i arbetet för jämlikhet och lika behandling. LIMBIDO vill utmana och inspirera företag, organisationer och myndigheter att aktivt verka för en jämlik arbetsplats. Genom att skapa kreativa vägar bort från normer som skapar utanförskap kan vi istället skapa en inkluderande arbetsplats för alla. Vår vision är en vardag på lika villkor och fri från diskriminering. Vi arbetar för att skapa inkluderande rum och genom normkritiska metoder kompetensutvecklar vi yrkespersonal inför kontakt och bemötande med arbetskamrater, kunder eller patienter.
Välkommen till oss på LIMBIDO – Normkritisk kompetens!

 

Gilla oss på Facebook
LIMBIDO på Facebook